DOEL

De Stichting Historische Zitmuren is opgericht met als doel:

  • Het leveren van producties en evenementen welke een relatie hebben met de historie van Vlaardingen;
  • Het initiatieven nemen op de gebieden ontsluiting van de geschiedenis, archeologie en cultuur van de stad Vlaardingen;
  • Het nastreven van participatie van betrokken instanties, kunstzinnigheid en sociale/maatschappelijke betrokkenheid van de burgers;
  • Het initiëren, ontwikkelen, organiseren en in productie nemen van overige projecten welke een relatie hebben met de geschiedenis van Vlaardingen;
  • Het bieden van een platform inzake het ontwikkelen, monitoren en in productie nemen van door derden aangeleverde initiatieven.

De Stichting tracht dit doel te bereiken door:

  • Het creëren van unieke samenwerkingsverbanden, bestaande uit maatschappelijke groeperingen (b.v. vrijwilligers en wijkbewoners), welzijnsorganisaties, kunstenaars, stadsarchieven, fondsen, bedrijfsleven, gemeentelijke geledingen en gerelateerde verenigingen of stichting die zich bezig houden met het culturele erfgoed van Vlaardingen;
  • Het aantrekken van subsidies, donaties en overige sponsoring.