Onze partners

De Stichting Historische Zitmuren kan haar projecten alleen voltooien middels een unieke en multidisciplinaire samenwerking met anderen, zoals:

De gemeente Vlaardingen, de stadsarchieven Historie en Archeologie leveren de historische afbeeldingen van gebouwen, culturele gewoontes en gebruiken, bekende Vlaardingers uit de oudheid, architectuur van beroemde gebouwen en opgegraven artefacten die sprekend voor Vlaardingen zijn.

Het bedrijfsleven, vele bedrijven in Vlaardingen zoals Bouwbedrijf Heijmans, Verkade Vlaardingen, Blijdorp bv., Tomaello, Van Dijk Maasland, Madern International.

Diverse instanties, zoals het gemeentelijk Museum, welzijnsorganisaties, het Steunpunt Vrijwilligers en het bedrijfsleven.

Vrijwilligers en buurtbewoners, vanuit diverse geledingen van burgerbevolking melden zij zich voor participatie. Zij hebben er plezier in om hun tijd te spenderen aan onze projecten.

Kunstenaars en illustratoren, zij maken van de historische afbeeldingen op artistieke en creatieve wijze ontwerpen en de compositie van het totaal.

Fondsen en subsidiënten, met hun financiële ondersteuning worden de projecten  uitgevoerd. Zo ontvingen we donaties van:

De Gemeente Vlaardingen, Het Fonds Schiedam Vlaardingen e.o., Waterweg Wonen,

het RaboRotterdamFonds, DeltaPort Donatiefonds, Oranjefonds, Prins Bernard Cultuurfonds,  het Fonds voor Cultuurparticipatie, Fonds Volkskracht, Schadee Fonds, Elize Mathilde Fonds, Ondernemers Fonds Oostwijk Vlaardingen

 

Wij danken allen hartelijk voor hun medewerking in de realisatie van onze projecten.