ORNAMENTEN

12 augustus 2020 PROJECTEN

Herplaatsen van historische ornamenten

 

Voorstel tot het terugplaatsen van opgeborgen gevelstenen, gevelornamenten, kunstzinnige beelden en overige historische elementen in het stadsbeeld.

 

Inleiding

In Vlaardingen liggen historische kunstwerken opgeslagen welke afkomstig zijn van Vlaardingse gebouwen. Deze gebouwen, zoals afgebroken scholen, turnzaal, flatgebouw en ziekenhuis waren getooid met kunstwerken van velerlei aard, zoals gevelstenen, beelden, gevelornamenten, kunstschouwen, basreliëfs, mozaïekwerken en beelden.

Deze kunstwerken zijn uitgevoerd in diverse materialen zoals staal, beton, keramiek of glas en zijn tijdelijk opgeslagen in containers, het Gemeentelijk Erf of het archeologisch depot. De kunstwerken hebben een kunsthistorische en culturele waarde.

 

De kwalitatieve staat van de kunstwerken is niet altijd bekend, de meesten worden bewaard en wachten op toekomstig hergebruik. Nog onbekend is wat aanwezig zou kunnen zijn in particulier bezit of op andere plekken.

 

   

 

Van Idee tot Plan

Binnen de Stichting Historische Zitmuren is het idee ontstaan om aan de terugplaatsing in het stadsbeeld inhoud en vorm te geven. Dit idee is verder ontwikkeld en besproken met directbetrokkenen. Daarna is aan een brede vertegenwoordiging van personen die gemoeid zijn met culturele erfgoed zaken enkele diapresentaties gegeven. Naar aanleiding hiervan ontvingen we positieve respons en hebben we ons plan verder verrijkt.

 

Doel van het herplaatsen van de kunstwerken  

Het plan is om de diverse historische ornamenten in de openbaarheid terug te brengen en ze daardoor publiekelijke toegankelijkheid te geven.

Een behoud en ontsluiting van Vlaardingse geschiedenis en ornamentiek.

Terugplaatsing zal voor de Vlaardingse bevolking herinneringen oproepen aan zekere gebouwen en daarmee de eigen beleving en betrokkenheid prikkelen.

 

 

 

Oriëntatie en beeldvorming

Een eerste inventarisatie van de voorraad op het Gemeentelijk Erf is gemaakt.  Er zijn initiatieven genomen om te achterhalen wat zich in de containers van het Gemeentelijk Museum bevindt.

 

Belang voor Vlaardingen

Het ontsluiten en tonen van de diverse rijke cultuurhistorische elementen aan de burgers en bezoekers van de stad impliceert tevens een verrijking van het stadsgezicht. In een door kunstenaars, bouwkundigen en direct belanghebbenden nader te bepalen context zullen de elementen door hun samenhang een waardevolle bijdrage leveren aan de karakteristieke en cultuurhistorische waarde van de stad. Maar meer nog dan dat roept terugplaatsing van de kunstwerken bij de burger een herinnering op aan de persoonlijke beleving met het gebouw waarvan het ornament afkomstig is.

 

Vormgeving

De vorm waarmee de vele gekozen elementen in hun samenhang uitgevoerd gaat worden moet aan een aantal voorwaarden voldoen, zoals respect voor de historische waarde, een passende artistieke en kunstzinnige uitstraling, duurzaamheid, beschermd tegen weersinvloeden, zeggingskracht, toegankelijkheid, zichtbaarheid en veiligheid naar publiek.

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *