GRAFMONUMENT

12 augustus 2020 PROJECTEN

Renovatie Grafmonument Emaus Begraafplaats

   

In opdracht van de Gemeente Vlaardingen hebben we renovatiewerkzaamheden in mozaïek uitgevoerd aan een circa 60 jaar oude sterk verweerd grafmonument. Dat was uitgevoerd op basis van de kunststroming ”Nieuwe Stijl” (Mondriaan). Qua vorm en uitvoering is dit grafmonument uniek te noemen. Het staat tussen meerdere grafzerken op de begraafplaats die overeenkomstige maar minder sterke kenmerken van genoemde kunststijl hebben.

Na renovatie werkzaamheden en het herplaatsen en opvullen met originele mozaïeksteentjes is het grafmonument in de originele staat teruggebracht. De ”onthulling” vond plaats op de open Dag op de Begraafplaats Emaus in aanwezigheid van een wethouder en de funerair specialist.