SOCIAL SOFA’S

12 augustus 2020 PROJECTEN

   

In het wijk overlegorgaan van de VOP werd het idee geopperd om het Anneke Bussink plein te verfraaien met een gemozaïekte buurtbank.

De Gemeente stond positief tegenover dit buurtinitiatief en heeft gevraagd om samen met enkele bewoners een  plan te maken voor het plaatsen van een social sofa.

De sofa moet bijdragen aan verhoging van de leefbaarheid en speelsheid in de buurt en fungeren als een ontmoetingsplek.

Aan de kinderen in de wijk werd via een flyer gevraagd om actief te participeren in dit project en ons te voorzien van tekeningen. Het konden tekeningen zijn die een relatie hebben met het plein of de omgeving.

Een kunstenaar hielp ons om van de ingezonden kindertekeningen een mooi geheel te maken.

Ook op het Mendelssohnplein is een buurtbank geplaatst.