HISTORISCHE MOZAÏEKBANKEN

Mozaïekbank I

Op bank 1 staan afbeeldingen van circa 3000 vóór tot 1000 na Chr. ,waaronder onder “de Vlaardingencultuur”.

Kenmerkend zijn de Krabbeplasman (met het tot nu toe in Nederland oudste gevonden levende DNA in zijn kies) en de eerste nederzetting van het prehistorische Flardinga. Tevens kenmerkende dieren in dit deltagebied, waarop gejaagd werd.

 

   

De Canon van Vlaardingen                            De steur was een gewilde prooi

Mozaïekbank 2

Op bank 2 staan afbeeldingen uit de periode 1000 tot 1600 na Chr.

Dit is onder andere de oorlog in 1018 tegen de Duitse overmacht (de Vlaardingse overwinning was aanzet tot het ontstaan van de Staten van Holland).Verder de watersnoodramp en de grote brand van de stad. Tevens een portret van Floris de 5de die Vlaardingen in 1273 Stadsrechten gaf.

   

Grote stadsbrand op 2 juni 1574              Slag bij Vlaardingen 29 juli 1018

   

Illegale tolheffing                                                 Nedergank van Flardinga  1163

Mozaïekbank 3

Op bank 3 staan afbeeldingen uit de periode 1600 tot 1725.

Een beeltenis van Wilhem van Ruytenburch (de man in het geel op de Nachtwacht) met zijn buitenplaats (de plek tegenover deze banken) en de siertuin en een afbeelding van Gerard Callenburgh (vlaggenkapitein).

   

Gerard Callenburgh                Ambachtsheer Wilhem van Ruytenburch

   

Koopvaardijschip                                                         Toren van de Grote Kerk

   

Bij de Visbank                                          Onder de toren van de Grote Kerk

Mozaïekbank 4

Op bank 4 staan afbeeldingen uit de periode 1725 tot 1850.

Zoals een beeltenis van Arnold Hoogvliet (dichter), het van Peteghem orgel in de grote Kerk (waarop vroeger Mozart nog gespeeld heeft), Villa IJzermans en de terug geplaatste steen van de Ambachtsheer.

   

Gemeentewapen Vlaardingen                 Wapen Vlaardinger-Ambacht

   

Arnold Hoogvliet                                                                           Haringbuisschip

Mozaïekbank 5

Op mozaïekbank 5 worden enkele thema’s uit de periode 1850 tot 2022 behandeld: de Vlaardingse melkveehouderij, de visserij, de oorlogsjaren 40 – 45, de industriële groei en de stadsontwikkeling. Op de kopse zijde een compositie van fantasie tekeningen van de toekomst van de stad in 2072, gemaakt door schoolkinderen. Onder deze bank bevinden zich tijdcapsules.

Deze laatste mozaïekbank is op zaterdag 17 september 2022 ceremonieel onthuld.

   

Arijaantje (Adrie) Mostert   Hollandia gebouw (voormalige melkfabriek)

   

Winzo ijs                                                                                                                Delta Hotel

   

De Toekomst van Vlaardingen                                                                     Touwbaan

   

Stadsontwikkeling                                               Scheepswerf aan het Buizengat

   

Bassie en Adriaan                                                                                         Sunlight zeep

De mozaïekbanken zijn voorzien van een voetlijst waarop de namen van de afbeeldingen staan, soms aangevuld met vindplaats en relevante data.

Voor zover bekend is nergens ter wereld de geschiedenis van een stad op een dergelijke kleurrijke en kunstzinnige wijze in mozaïek afgebeeld en ontsloten in de buitenruimte.